Generaties dichters

Monderne dichters

De moderne Nederlandse dichters kunnen worden onderverdeeld in twee generaties. De eerste is bekend als 'De Vijftigers', die werkten van 1945 tot 1960 en hun vroege werk was voornamelijk verzen gebaseerd op politieke, sociale en existentiële thema's. Dichters zoals Simon Vinkenoog, Gerrit Kouwenaar en Remco Campert hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan deze generatie.

Tweede generatie dichters

De tweede generatie Nederlandse dichters werken sinds de jaren '70, en hun werken zijn meestal gericht op persoonlijke thema's zoals liefde, verlies, vriendschap en politiek. Dichters van deze generatie zijn onder anderen dichters als Adriaan van Dis, Ramses Shaffy en Bart Chabot.

Contemporaine dichters

Er zijn ook veel contemporaine Nederlandse dichters die werken met moderne thema's zoals milieu, media, technologie en sociale kwesties. Sommige van deze dichters zijn onder anderen Alfred Schaffer, Maarten van der Graaff en K. Michel. Hun werk is meer gericht op hedendaagse kwesties en hun poëzie geeft vaak een unieke kijk op de wereld en wat er om ons heen gebeurt.

Bekijk per categorie